CURRICULUM VITAE for Bernhard Nordentoft

Født:

6. februar 1966

Uddannelse:

Svagstrøms Ingeniør

Civilstand:

Gift med Rikke Skovfoged og har 2 børn fra 1996 og 2001.

Bosat centralt i København.

Fritid:

Familien, litteratur, backgammon og internet.

Kontakt:

Telefon +45 3537 3336

E-mail: bernhard@nordentoft.com

 

 

 

RESUME

 

42 årig Ingeniør med 13 års erfaring med projekt- og personaleledelse primært på den tekniske side, men i høj grad også kommercielt indenfor medier, ISP, IT-Hus og i offentligt regi. Har deltaget i 2 succesfulde startups og har de sidste 5 år været intranetchef hos Udenrigsministeriet og gennemført en komplet opdatering af både teknik og brugerflade. Har et solidt greb om både den tekniske og den forretningsmæssige side af IT og i særdeleshed omkring intranet og extranet problemstillinger i international og både privat som offentlig sammenhæng. Har en god forståelse for forretningsgange og hvordan man får mest ud af samarbejdet i spændfladen mellem privat og offentlig samarbejdspartnere og er således rutineret i udbuds og leverandørstyring. Rigtig god til at samarbejde og har stærke kommunikationsevner. Er ITIL-certificeret, Sharepoint 2003 og MOSS uddannet og har senest taget Udenrigsministeriets lederuddannelse.

 

2003-

Udenrigsministeriet

Intranet leder.
Globalt Intranet for 2400 medarbejdere, 122 repræsentationer i 88 lande. Budget 8 mio/år. Daglig leder for 5 medarbejdere.
Udenrigsministeriets lederuddannelse.
ITIL certificeret.
Projektledelse ved udvikling og implementering.
Microsoft MOSS, Sharepoint 2003, CMS, Windows Vista, Office 2007 og WebTrends mm. Udbud, kontrakt, leverandør styring. Digital forvaltning og borgerservice. Statens IT-råd og Statens IT-forum. ITIL implementering og digitalisering.

 

2002

Nordentoft ApS

IT-konsulent.
Projekt for Teknologisk Institut.
Etablerer kreditkortbetaling for My bet Your Bet Ltd. Laver aftaler med engelske banker i London. Udvikler forretningsplan for selskabet.
Mediebooking ifm. massiv internet kampagne.
phpBB, Open Source. Debat og samarbejds communities. Integration med chat-system.

Rådgiver for dot-com selskaber.

 

 

1999-2001

Itera Consulting Group

2001:
Produkt- og kommunikationsdirektør i Itera Consulting Group. 40 ansatte. Samarbejdsaftaler med Teknologisk Institut, Dell m.fl.
CRM: Leder bl.a web-baseret CRM-projekter for japansk ejede DNP Denmark og for reklamebureauet Raffinaderiet.
Digital forvaltning: Leder projekter for Glostrup, Ballerup og Frederiksberg kommuner. Arbejder bl.a for integration med ICL dokumenthåndtering doc2000.
Bestyrelsesformand Bet Holding ApS.
Bestyrelsesmedlem Dansk XML Forum.

2000:
Udviklingsdirektør og medejer i 3enigheden-Snabel&Co. Fusion af de to internetbureauer 3enigheden og Snabel&Co. 30 ansatte. Ansvar for halvdelen af de ansatte (tidl. Snabel&Co). Projektansvarlig for en række store projekter, bl.a digital forvaltning i kommuner, hos ToldSkat og Finansministeriet.
E-commerce: Leder opbygningen af Panicshop.com og voresborn.dk betalingsdel.
Medansvar for fusion og derpå salg af den samlede virksomhed til norsk koncern Itera ASA.
Årsresultat Itera denmark (tidl. 3enigheden-Snabel&Co): 2 mio. overskud og 16,5 mio. kr. omsætning.

1999:
Adm. Direktør og medejer i internetbureau Snabel&Co.
14 ansatte. Hovedsagligt teknologisk krævende løsninger.
Primær ansvarlig for salg og opsalg til, samt projektledelse for kunder som Frederiksberg kommune, ToldSkat, Økonomistyrelsen, Ballerup kommune, KPMG, Landsbladet oma.
Resultat Snabel&Co 1999: 0-balance og omsætning på 6 mio. kr.

 

 

1998-1999

WEB A/S (Orange)

Teknisk Chef hos internetudbyder WEB A/S.
Ansvarlig for 7 medarbejdere, drift af UNIX systemer, router-netværk, ISDN-forbindelser samt NT-baseret intern IT. Hertil bl.a:
- Gennemfører Interconnect aftale med Tele Danmark.
- Due Diligence proces ved France Telecom/Orange om overtagelse af WEB A/S.
- Samarbejde med Telia, UUNet og DIX om backbone struktur.
- Ledelse af år2000 sikring.

 

 

1995-1997

Politiken On Line

Systemadministrator på BBS Politiken On Line i Politikens Hus.
Deltager i udviklingen af målsætning og strategier for Politiken On Line.
Teknisk ansvarlig for drift samt telefon- og internetforbindelser.
NT, TCP/IP, netværk, brugeradministration, undervisning.
Opretter og vedligeholder international IT-løsning på FirstClass platform for Politikens udlandsredaktion.
Grafisk arbejde med Photoshop, Paint Shop Pro og FirstClass Designer.
Projektleder på udviklingen af FirstClass platform for Polinfo.

Er projektleder for reklamebureauet Raffinaderiet på licitation fra Rådet for større Færdselssikkerhed. Vinder opgaven.

 

 

1993-1994

De Grønne Bude

Systemudvikler.
Udvikler af blandt andet kommunikations- og administrationssystemer for Litauisk joint-venture LTP og Polsk joint-venture Capacity. Opbygges i Concorde XAL på Novell Netværk og Windows 3.11 platform.
Forestår endvidere EDB-indkøb og -drift for datterselskaberne. Udøver undervisning på engelsk og meget rejsevirksomhed.

Udvikler statistik software til- og leder rundspørge for BusDanmark.

 

 

1992-1993

Ecpro

Systemudvikler.
Stifter egen telekommunikation virksomhed sammen med tidligere studiekammerat.

Konsulentopgaver for De Grønne Bude. Udvikler system til overvågning af telefontrafik.
Opfinder og udvikler forskelligt elektronisk apparatur.
Fungerer periodevis som lærervikar på Skt. Knuds Skole i Århus.

 

 

1987-1991

Ingeniør Århus Teknikum

Svagstrøms linien.

Afgangsprojekt indenfor Digital Signalbehandling: Analysesystem til Neurale Netværk for Tele Danmark.

Underviser i neurale netværk på Ingeniørhøjskolen Århus Teknikum og gymnasier.

 

 

1985-1986

Småjobs og studenterpolitisk arbejde samt højskole

Folkeskolelærervikar Sankt Knuds Skole i Århus.

Bestyrelsesmedlem Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.

Leder indsamling Operation Dagsværk i Århus Amt.

Højskole: International skole i Moskva.

 

 

1981-1984

Student Risskov Amtsgymnasium

Matematisk-musisk linie.